יום ג', יח’ בניסן תשע”ט
דף הבית כיתות גלריה חדר מורים יצירת קשר

בבית ספרנו הוקמה גינה חקלאית שמטרתה מצד אחד לשפר את פני בית הספר , ומהצד השני לטפח יחס ידידותי לסביבה ולהשריש את חשיבות ההגנה על בעלי-החיים והצומח ושמירה על סביבה ירוקה ונקייה.התלמידים בגינה מעמיקים תוך כדי הטיפול בגינה גם בנושאים הבאים :חיזוק הקשר בין התלמיד לעולם הטבע, התלמיד יכיר ויכבד את החי והצומח ויפעל למען הסביבה.הכרת הצומח בסביבה הקרובה.הכרת הגידולים החקלאיים הנפוצים על שולחננו, הדרך להשגתם ושלבי התפתחות של הצמח.

 
 
הודעות להורים תשעט
מחיי בית הספר
כיתות
גלישה בטוחה
מקצועות לימוד
ארכיון
שיר השבוע
שבוע גלישה בטוחה תשעט
למידה בשעת חירום