יום ב', ט’ בטבת תשע”ט
דף הבית כיתות גלריה חדר מורים יצירת קשר

בבית ספרנו הוקמה גינה חקלאית שמטרתה מצד אחד לשפר את פני בית הספר , ומהצד השני לטפח יחס ידידותי לסביבה ולהשריש את חשיבות ההגנה על בעלי-החיים והצומח ושמירה על סביבה ירוקה ונקייה.התלמידים בגינה מעמיקים תוך כדי הטיפול בגינה גם בנושאים הבאים :חיזוק הקשר בין התלמיד לעולם הטבע, התלמיד יכיר ויכבד את החי והצומח ויפעל למען הסביבה.הכרת הצומח בסביבה הקרובה.הכרת הגידולים החקלאיים הנפוצים על שולחננו, הדרך להשגתם ושלבי התפתחות של הצמח.