יום ג', יח’ בניסן תשע”ט
דף הבית כיתות גלריה חדר מורים יצירת קשר

מערכת הצלצולים - 8:50 – 8:00 - שיעור ראשון 9:40 – 8:50 – שיעור שני 9:50 – 9:40 – הפסקת אוכל 10:10 – 9:50 – הפסקת חצר 11:00 – 10:10 – שיעור שלישי 11:45 – 11:00– שיעור רביעי 12:00 – 11:45 – הפסקה 12:45 – 12:00 – שיעור חמישי 13:30 – 12:45 – שיעור שישי 13:30-13:35 - הפסקה 13:35-14:20 – שיעור שביעי 14:20-15:00 – שיעור שמיני * ביום שישי מסיימים ב-11:50

 
 
הודעות להורים תשעט
מחיי בית הספר
כיתות
גלישה בטוחה
מקצועות לימוד
ארכיון
שיר השבוע
שבוע גלישה בטוחה תשעט
למידה בשעת חירום